THEATRE DE PAPIER     

                                                                       Papiertheater

PAPIEREN THEATER

"Camera theatrum"

(zie ook blog)

Papieren theater "Camera Theatrum"

Hij treed voornamelijk op in particuliere kring in zijn eigen theater

CAMERA THEATRUM”. 

Zijn meest recente stuk is: 

  “Paniek, gaat de wereld of de zon onder?". ( 30 minuten )

 

  - - Nederlands / Deutsch -- !

.
 Optreden in PREETZ!  (tussen Kiel en Lübeck in Sleeswijk - Holstein) Van 7 t/m 9 september 2012 hebben we met Ad Nierop opgetreden tijdens het al weer  25ste "Preetzer Theatertreffen"   met de Duitse versie (45 minuten ) van  "PANIK , geht die Welt oder die Sonne unter? Op de website www.vhs-preetz.de kunt U een fotoreportage vinden van ons optreden tijdens het 'Papiertheatertreffen' - 2012 in Preetz. We kregen veel positieve reacties . Bijzonder is, dat we zijn uitgenodigd om in Wenen te spelen.

 

"PANIEK , gaat de Wereld of de Zon onder?" 

De lengte van de nederlandse versie van dit stuk is ongeveer 40 minuten. In december 2013 hebben we dit stuk in de "Karmel" te Egmond aan den Hoef  gespeeld. We kregen veel enthousiaste reacties. Zoals: "Ik heb me erg geamuseerd": "Heel spannend. Je wordt het theater bijna 'ingezogen". 

 Op  Zondag 18 Januari  2015 wordt "PANIEK"  opnieuw en  wederom met Ad Nierop 2x op één dag opgevoerd.  De voorstellingen zijn om  16.00 -  en 20.00  uur.  De zaal is een half uur voor de voorstelling geopend en is er koffie of thee. Voorstellingen zijn gratis en op afspraak.  Na afloop is er een drankje en bezichtiging van '' De Stallen" . 

(U betaalt wel mee aan de zaalhuur.)

 "JEANNE d'ARC - Maagd en Macht" .                                                                De premiére hiervan vindt in een besloten voorstelling plaats op 21 december  2016   in het voormaligeklooster "De Karmel" in Egmond aan den Hoef. (Nh.); Opening zaal om 15.30 uur.

 

Contact:    E-mail: fndenooijer@hetnet.nl

Het toneelstuk ROBIN HOOD.
Robin Hood heeft op zich genomen een bedrag te verzamelen, dat voldoende is om zijn koning Richard Leeuwenhart vrij te kopen. Want zijn koning is op de terugweg van het Heilige land gevangen genomen door de Oostenrijkse keizer.
Vandaar dat Robin  met zijn vrienden naar het vaste land van Europa gaat om het nodige bedrag voor de losprijs te verzamelen. Dat is bijzonder, want meestal steelt hij geld en goed van de rijken en geeft hij dat aan de armen. Je zou hem kunnen zien als een omgekeerde boef, omdat hij op bezoek gaat bij een gefortuneerd lijkende burchtheer in de veronderstelling dat hij niet te maken krijgt met een zeurderige geldoppotter. Zal hij erin slagen om aan geld te komen? En hoe doet de burchtheer dat?
In onze tijd met het oog op het door sommige gewraakte consumentisme een interessant onderwerp.
Opvallend is ook dat de spelers in het stuk zich gaarne aanbevolen houden voor vriendschappelijke opmerkingen van bevoegde zijde.
Kortom: het stuk lijkt een regelrechte aanval op het hyperindividualisme, het hedonisme en egoïsme  van onze tijd.
U begrijpt het al: U kunt ’Lekker Uzelf zijn’ gedurende de voorstelling .
Kans op verdere zelfontplooiing is ruimschoots aanwezig.
Vandaar dat u natuurlijk van harte welkom bent.
De aartsbisschop van Canterbury, kennelijk een betrouwbaar man met een bepaalde filosofische  inborst, zei het al: ”Robin, U bent van harte welkom. De Heer zal u prijzen”
                                                                                                            
frits de nooijer nov.´09
 

Scène uit ROBIN HOOD met Robin en Tuck te paard.

 

Het Toneelstuk: "PANIEK: GAAT DE WERELD OF DE ZON ONDER?"

Bent u bang voor het einde van de wereld? Hoe eindigtt de wereld? droomt u ervan? krijgt u er visioenen bij? Of kunt u er  niet van slapen ? Kunt u misschien feilloos beredeneren, dat de wereld spoedig eindigt? En ziet u al tekenen van het naderende einde? En welke zin heeft deze dan? Kunt u zich voorstellen hoe het einde nadert? Heeft u daar enigszins de hand in? Bent u er door gefascineerd? Of bent u bang, dat u er zelf getuige van bent? Allemaal vragen, die in dit stuk aan de orde komen. In dit stuk bent u getuige van allerlei rampen, zoals aardbevingen, grote vloedgolven, implosies en explosies. Het einde lijkt te naderen! Gelukkig kunt u als papieren theaterbezoeker alle rampen op enige afstand gadeslaan. U volgt dan Aristoteles, Plato, een historicus en niet te vergeten......de pastoor en Annemieke als bezoekers aan andere tijden. Samen gaat u met hen terug naar nota bene: de préhistorie, de vroeg-Griekse tijd, het jaar 0,en de middeleeuwen. Zijn zij bang voor wat hen dreigt te overkomen? Dreigt men te stikkn van de hitte of gaat men lijden aan onderkoeling, erg dorstig raken, of gek van de herrie worden. Erger nog, zullen we dat allemaal tegelijk moeten meemaken? Of denken zij: "Ach, als het zover is, blijft er van ons  weing tot niets over. Beter is het om je er geen zorgen over te maken. Aan alles komt nu eenmaal een eind! Wie dan leeft, wie dan zorgt".Staat alles van te voren vast? Was u een goed Christen? Heeft u angst voor het onbekende? Aan u de keus! Bang zijn voor allerlei soorten rampen! Of plezierig verder leven in het hier-  en hiernamaals? Zullen tenslotte Aristoteles en Plato weer op hun voetstuk eindigen? En overleven de pastoor, de historicus en Annemeke alle wederwaardigheden? En zien we hen gezamenlijk aan het eind van het toneelstuk hun favoriete drankje drinken? We zullen zien!

PANIK,  GEHT DIE WELT UND DIE SONNE  UNTER ?    (Einleitung)                                                                                       

 Haben Sie  Angst vor dem Weltuntergang? Träumen Sie davon? Bekommen SieVisionen? Oder können Sie deswegen nicht schlafen?Vielleicht können Sie fehlerlos darlegen,dass das Weltgeschehen bald zu Ende geht? Möglicherweise sehen Sie auch schon Anzeichen dafür? Welche? Können Sie sich vorstellen, auf welche Weise die Welt untergeht? Sind Sie vielleicht sogar daran beteiligt? Sind Sie davon fasziniet? Oder fürchten Sie eher, Zeuge davon sein müssen?                                                          Alles fragen, welche in diesem Stück zur Sprache kommen. Sie werden allerlei Katastrophen miterleben, wie zB. Erdbeben, Überschwemmungen, Explosionen und Implosione...ja, das Ende scheint nahe.... Zum Glück können Sie als Papier-Theater-Besucher alles Schreckliche aus Distanz betrachten. Sie folgen Aristoteles, Plato, einem Historiker und-nicht zu vergessen-dem Pfarrer als Besucher von früheren Zeiten; mit ihnen zusammen gehen Sie zurück in die Prähistorie, die frühgriechische Zeit, das Jahr null und das Mittelalter. Haben diese Männer Angst davor, was ihnen alles geschehen kann? Droht man  in der Hitze zu ersicken oder wird man an Unterkühlung leiden? Schrecklichen Durst ertragen müssen oder verrückt werden von Lärm? Oder noch schlimmer: alles dies zusammen?!... Oder denkt man: "Ach, wenn man es so weit ist, bleibt ohnehin nur ei Schatten von uns übrig?Wie nach einem Atomangriff; wir werden es kaum bewusst erleben und nachher glücklicherweise auch nicht darüber reden können!" Es ist beser, sich als guter Christ gelebt, brauchen Sie ohnehin keine Angst zu haben...Oder glauben Sie, dass sowieso alles vorbestimmt ist? Hat die Angst Sie im Griff? Sie haben die Wahl: ängstlich sein vor Misere und Leere, Verdammnis und Finsternis, oder genüsslich weiterleben im Hier-und im Jenseits....? Werden Aristoteles und Plato schließlich wieder uf ihren Sockeln stehen? Gehen der Pfarrer und der Historiker wieder zurü auf ihren Südfranzösischen Platz und zu ihrem Lieblingsgetränk?                                                
Wir werden sehen..... 

  DAS PAPIERTHEATER "Camera Theatrum" von Frits de Nooijer

Er tritt vor allem in privatem Kreis  auf mit seinem eigenen Theater. Das  Einzigarten an den Theaterstücken von Frits ist, dass er die meisten Stücke, Dekors, Figuren und andere Zutaten selber entwirft, zeichnet und malt. Auch weiß er auf erfinderische Weise alles so bewegen zu lassen, dass verblüffendee Effekte móglich werden. Frits startete in 1980 mit dem Bauen von papieren Theaters nach vorgedruckten Paketen. Als Zeichner und Maler begann er jedoch bald, eigene Theater, Dekors, figuren und andere Attribute zu entwerfen, zu malen und zu bauen. So entwickelte er mit der Zeit auch allerlei technische Tricks, um Dekor, Figuren, etc. so geschikt möglich zu bewegen, umzuklappen etc. Auch die Beleuchtungsanlage entwarf er selber. Es handelt sich also um Theater mit allem Drum und Dran, genau wie im "echten" Theater: auf - und niedergehendes Fronttuch, auswechelbare Kulissen und Bühnenbilder, eine Falltür, bewegende Figuren, Beleuchtung gesprochener Text, Muzik und andere Geräuscheffekte. Alles, was denkbar ist, ist auch möglich! Personen verschwinden plötzlich, alles Mögliche  fliegt über die Bühne mit großer Schnelligkeit galoppieren Pferde von der einen nach der anderen Seite des Theaterc, etc! 

  

 

  Het proscenium van het theater 'CAMERA THEATRUM" voor  ROBiN HOOD .

MIJN PAPIEREN THEATER

Wat kan je je daarbij voorstellen? Het gaat in ieder geval niet om mijn persoonlijke administratie. maar om een theater op kamerformaat.  Je kunt het beste denken aan het traditionele  "Tableau - curtain theater".  Maar dan in het klein. Het publiek bestaat doorgaans uit 20 tot 25 toeschouwers. Deze zitten in een donkere ruimte naar een verlicht toneel te kijken. Een mogelijk intiem gebeuren. De toneelopening, ook wel proscenium genoemd, is 53 cm breed en 34 cm hoog. De figuren zijn ongeveer 12 tot 13 cm hoog. De houten, opklapbare toneelkast is 90 cm breed en 115 cm hoog. De vloerdiepte kunt u het beste na een voorstelling  zelf komen vaststellen. De illusie van echte acteurs wordt met kartonnen figuurtjes, bevestigd op speelstaafjes, overeind gehouden. Het motto bij het spelen is: "Wie praat, die schuift". De figuren  kunnen bewegen. (draaien, klappen om en kunnen ook plotseling  verdwijnen). De stemmen doen het ontbreken van de mimiek vergeten. De muziek en de omgevingsgeluiden  maken de voorstelling  als magische ervaring compleet. Het gehele beeld (figuren, zetstukken en decor) is zelf ontworpen, getekend en geschilderd. Het geluid en de belichting is in handen van Ad Nierop. Gerda (mijn vrouw)en ik zorgen voor het verplaatsen van de figuren en het wisselen van de decors. Gezamenlijk vormen wij het papieren theatergezelschap "CAMERA THEATRUM". Sinds 1982 hebben we een viertal stukken opgevoerd. Deze waren :"Robin Hood in Frankrijk", "De ondergang der Katharen", "Ubu Roi", "Paniek, gaat de zon of de aarde onder". Op stapel staat voor  Sept.2015 "Jeanne d' Arc, de militaire maagd". Een voorstelling duurt doorgaans ongeveer drie kwartier.         Nog drie jaar en dan vieren we ons 25 jarig theater jubileum. 'Toi, toi, toi ' zeggen we vaak tegen elkaar, omdat 'succes immers ongeluk brengt!

 

PROSCENIUM  bij   "PANIEK,  GAAT DE WERELD OF DE ZON ONDER ?"

            EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN HET PAPIEREN THEATER

       Hoe lang bestaat het Papieren Theater? Omstreeks 1800 was men bezig het          papieren theater vorm te geven. Zowel in Duitsland, Frankrijk en England,          Men begon met het uitgeven van prenten van beroemde acteurs. Al snel              ontstond de behoefte aan complete theaters met bijbehorende toneelstukken,        alle daar in voorkomende figuren (in verschillende houdingen), alsmede de          tekstboekjes. Het blijft onduidelijk waar als eerste  een volledig papieren              theater werd uitgegeven.Volgens George Speaight vond de eerste uitgave            plaats in Londen. I.K. Green gaf in 1812 het eerste papieren theaterstuk uit.        Dat is ruim 200 jaar geleden. Green gebruikte daarbij beeldmateriaal (etsen)        van William West. De benaming 'Papiertheater' is door de Duitser Walter            Röhler in de negentiende eeuw bedacht en is de meest gangbare                            omschrijving geworden. Mij lijkt 'Kamertheater' beter. Het laat open met            welke materialen wordt gewerkt. En het maakt niet uit of er door kinderen          dan wel volwassenen wordt gespeeld. Deze theatervorm is niet interactief.          Doorgaans wordt er gespeeld voor volwassenen en ook voor kinderen.                  Meestal vanaf 12 jaar. In de loop van de negentiende eeuw kwamen in kleur        gedrukte (litho's), meest Duitse en Deense theaters op de markt. Anno 2014        zijn het vooral de Papieren Theater Festivals, die deze theatervorm in leven        houden. Deze festivals worden vooral bezocht door spelers uit vrijwel heel          Europa en daarbuiten. Nog steeds worden er nieuwe theaters met bijbeho -          rende stukken  ontworpen. Daarom lijkt voorlopg de conclusie gerecht -              vaardigd, dat het Papieren  theater nog lang niet dood is!

         

        

 

 

.

 

                             "CAMERA THEATRUM"                              In mijn nieuwe theater vwordt mijn stuk Jeanne d'Arc - "Maagd en  Macht" gepresenteerd.  Hieraan werken Ad Nierop (audio&licht) en  de beide  spelers Gerda en Frits de Nooijer mee. Bij dit  door mij  geconstrueerde theater  valt met name het grote proscenium op. Aangezien dit theater voor een deel als  schuiftheater is gebouwd, is de diepte van de theatervloer afgenomen.  Waardoor  het theaterbeeld  door meer toeschouwers (max. 25)  beter is te zien.  Het  stuk  is door mezelf geschreven. Alle stemmen zijn vooraf  opgenomen.          De décors evenals de figuren zijn door mij geschilderd.                                          Het stuk duurt ongeveer 50 minuten.                                                                        De eerste voorstelling vindt plaats in het voormalige klooster "DE KARMEL"  tegen het einde van 2016 en aan het begin van 2017.

 (Eerste datum is 21 dec. 2016 ;  data van hierna volgende voorstellingen volgen   binnenkort)

                                                      " KOMT DAT ZIEN"

 

 Voorstelling van "PANIEK" in Oud - Loosdrecht op 2 oktober 2015.

 Er was een geanimeerd gezelschap, dat de voorsteling met grote belangstelling  heeft gevolgd. Wij kregen veel positieve reacties. Grote belanstelling werd  er  ook  al getoond voor ons volgende stuk. (Jeanne dA'rc; Maagd en macht)

 Voorstellimg van " Jeanne d'Arc, maagd en macht" op 21 dec.  2016 werd druk bezocht door de  leden van de "Tafel van 12" De reacties op de  vorm en inhoud van het stuk waren gevarieerd, maar zeer positief. De muziek  werd erg gewaardeerd! De lengte van het stuk werd niet bezwaarlljk gevonden.  

De volgende voorstellingen  van "Jeanne" zijn  wederom in de Karmel  te Egmond aan den Hoef op 9 april 2017. De boekingen voor beide voorstellingen (16.00  en 20.00 uur ) lopen vlot binnen.